19 Haziran 2006

Hotbird uydusunu vuracak delikanli araniyor.

Hayatta her gun email aliyoruz,sudur budur,hatta yigit ozgur'un super karikaturleri vs..
gel gelelim bugun bir mail aldim ki eger yamulmuyorsam gerzeklik rekoru bu mailin sahiplerine ait..
kiyamadim silmeye..yerlerde sürünüyorum gülmekten..imla hatalari,gramerleri falan tam varoş/taşra karisimi olsun..nasi boyle seyleri kurup bide inanabiliyolar sasirtici..

Gönderen:Turkish Digital Anti Terror Team (hehehehe)
Maili:
Bilindiği üzere pkk domuzunun semirme sebeplerinden en büyüðü uydu üzerinden yapýlan özgür terör propagandasıdır. Bunu yaparkende teröristi maðdur gösterdiði ,devleti ve Türk milletini vahþi katilller olarak gösterdiði. Milleyetçilik yaklaþýmýyla ve kürtçe diliyle kürtleri tesir altýna aldýðý su götürmez bir gerçektir. Eðer uydu yayýný büyük büyük koltuklarda oturan küçük küçük idarecilerimiz tarafýndan yýllar öncesinden engelleyebilseydi bu durumlar belki de hiç yaþanmayacaktý. Askeriyenin ve hükümetlerin birinci vazifesi olan halkýn emniyetini saðlama iþi sadece terörist yakalamak ve öldürmekle sýnýrlý deðildir. Asýl önemli olan terörün kaynaklarýndan olan ve yayýlmasýnda en önemli faktör olan uydu yayýnýdýr. O kadar uyarýlara raðmen pkk gibi kanlý para sahibi bir müþteriyi kaybetmek istemeyen ve her þeyden önemlisi pkk yı ve yaptýðý katliamlarý sevinçle izleyen Türk ve insanlýk düþmanlarýnýn bizim gördüðümüz zarara ortak olmalarý gerekmektedir.Biz kurtuluþ savaþýnda vermediðimiz þehidi teröre verdik ama insanlýk düþmanlarý bir türlü pkk yý uydularýndan kovamadýlar ;O ZAMAN BÝZ UYDULARINI BAÞLARINA YIKALIM. EÐER 1 TANE UYDUYU VURUSAK VEYA HACKLEYEBÝLÝRSEK KÝMSE BUNDAN SONRA PKK YA UYDU VERMEYECEKTÝR.

Þu anda pkk ya hizmet veren ve illegal ahlaksýz kanallara ev sahipliði ile bilinen hotbird adlý uydu lazer ile vurulmayý çoktan haketmektedir. Yerden yhavaya veya havadan yere çok güçlü lazer demetleri gönderilebildiði bir gerçektir. Veya hotbird firmasýnýn veya uydusunun her hangi bir þekilde yüksek zarara uðratýlmasý þarttýr. Nasýl hackerlar web sayfasý veya e-mail hackleyebiliyorsa ,nasýl izinsiz olarak bazý yerlere eriþim saðlayabiliyorsa bu uydular içinde aynen geçerlidir. Mesela bir kiþi serveri ele geçirse bu server hackerdan geri alýnabiliyor çünkü fiziki olarak müdahale edilebiliyor. Ama uyduyu ele geçiren bir hackerin elinden uyduyu geri almak hiçte kolay olmayacaktýr. Çünkü uyduya fiziki müdahale þansý yoktur. Buradaki kýymetli arkadaþlara bu mesajý yazmamým sebebi bu konu üzerinde ufuklarýný açmak içindir. Uydular konusunda elektronikçiler fizikçiler astrofizikçiler ve bilgisayar proðramcýlarý ortak olarak çalýþýyorlar. Uzay ve havacýlýk ayrý bir kategori olabiliyor ancak yörüngeye oturtulmuþ bir uyduya zarar vermek tahmin ettiðinizden zor deðil. Belki bu devletin iþi belki bu askeriyenin iþi ama bizimde Elimizden gelen bir þey varsa mutlaka yapmalýyýz. Benim düþüncem þudur ki hotbird uydusu etkisiz hale getirilmelidir. Bazýlarý bana tepki göstererek koskoca uydu bir kanal için vurulurmu düþürülürmü tarzý benden çok uyduyu destekler ifadeler kullandýlar ,Arkadaþlar tohumuna paramý verdik? Düþürebilsem 1 dakika beklemem. Bize Kurtuluþ savaþýndan fazla þehit verdiren pkk nýn günahý büyüktür uydu bunu taþýyamaz. Eðer böyle suçlu bir terör örgütüne uyduda kanal tahsis edilebiliyorsa o uydu ben vururum ,ÝMKANI OLUPTA VURMAYAN ÞEREFSÝZDÝR.
..........................
Hotbird satalite was given support pkk armenian terrorist which have killed more than 50000 people in Turkiye.
We have to sabotage hotbird satalite and hack it or destroy.
hotbird boss are real bitch son because illegal all tv channels and illegal porn in it.
Digital Anti Terror Team
Best Regards

6 yorum:

 1. ehahah..ben ençok "tohumuna para mı verdik" kısmına bayıldım:)
  birşeylerle mücadele etmek için önce akıl lazım. bu kadar yazacağına "yav bu terör örgütüne bir anlamda lojistik destek veren bu uyduya bir müdahale çaresi yok mudur ey erenler" diye sorsaydı daha masumane olurdu

  YanıtlaSil
 2. depodaki cruise füzeleri hemen çıkarmamız gerektiği gösteriyor :) "imkanı olup da vurmayan..." ahahahah
  http://sourtimes.org/show.asp?t=hotbird+uydusunu+vuracak+delikanli+araniyor%2F%40ent2tel&v=1

  YanıtlaSil
 3. dur ulan neyi vuruyon tavuk mu vuruyon. xxl, multivision, spice platinium nolacak, bunlara bir çözüm bulmadan uyduyu vuran karşısında beni bulur. Burdan bana manifesto yayınlatmayan.

  Türkiye Uydudan Faydalanan Özgür Abazalar Komitesi Genel Sekreteri:

  Somurcan...

  YanıtlaSil
 4. somurcan su uydu hadisesini bana da ogretsene yahu nedir ne degildir msn'den bi ulas bakiym.

  YanıtlaSil
 5. yaşa be somurcan..uydu deyince akla gelen üç kanal var zaten. adam tutmuş nelerle uğraşıyor , cık cık..spice'de geçen gün seyrettiğim sarışın afetin yeni filmleri gelmiş midir acıba..:)

  YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.